Mechanické vlastnosti ocelí

Jakost oceli Tep.zprac. Průměr v mm Nejmenšší
mez kluzu (MPa)
Pevnost v tahu (MPa) Vlastnosti oceli, příklady použžití
11375 .1 nad 150 196 363 až 441 Svařitelnost zaručená. B쾞né Konstrukční a strojní součásti.
11416 .1 nad 150 205 400 až 490 Svařitelnost zaručená. Součásti kotlů a tlakových nádob.
11503 .1
.5
.6
nad 150
do 300
do 400
245
305
335
490 až 608
490 až 640
490 až 640
Pro nízké teploty, se zaručenou svařitelností. Zařízení pracující za snížených teplot do -50oC, na tlakové nádoby.
11523 .1 nad 150 284 510 až 628 Svařitelnost zaručená. Mostní a jiné svařované konstrukce, současti strojů.
11600 .1 nad 150 294 588 až 706 Svařitelnost obtížžná. Strojní součásti vystavené tlaku, výkovky hřídelů, ozubená kola a čepy.
12010 .1
.4
nad 150
nad150
205
275
min. 300
440 až 650
Svařitelnost zaručená, k cementování s meznší pevností v jádře po kalení.
12020 .9
.9
do 300
do 500
215
205
min. 390
min. 380
Svařitelnost zaručená, k cementování součástí se střední pevností v jádře po kalení.
12040 .6
.9
.9
do 300
do 500
do 1000
295
255
245
min. 510
min. 490
min. 470
Svařitelnost obtížžná, k zuššlechťování, hřídele, ojnice, čepy, apod.
12050 .1
.6 (9)
.6 (9)
.6
do 300
do 300
do 500
do 1000
285
330
285
275
min. 590
590 až 740
min. 570
min. 550
K  zuššlechťování a povrchovému kalení. Velká ozubená kola, čepy, hřídele, ojnice.
12060 .1
.6
.9
.9
.9
do 300
do 300
do 300
do 500
do 1000
345
365
345
325
305
min. 600
min. 660
min. 640
min. 630
min. 610
K zuššlechťování a povrchovému kalení. Hřídele, čepy, pístnice, ozubené věnce vřetena.
12061 .1
.6
.9
.9
do 300
do 300
do 300
do 500
380
380
355
335
min. 660
min. 690
min. 670
min. 660
K zuššlechťování a povrchovému kalení. Hřídele, čepy, šrouby, plunžžry, táhla, spojky.
13123 .5
.5
do 300
do 800
285
265
490 až 640
470 až 640
Svařitelnost zaručená podmíněná. Pro velké výkovky, součásti kotlů a tlakových nádob.
13240 .6 do 300 440 690 až 830 K zuššlechťování, pro velké výkovky dobře obrobitelná. Podmínečně svařitelná.
14120 .4 do 300 340 min 580 K cementování se střední pevností v jádře po kalení.
14140 .6
.6
do 200
do 300
490
441
min. 735
min. 686
K zuššlechťování, středně namáhané součásti motorů.
14220 .4 do 300 440 640 až 930 K cementování a kyanidování, svařitelnost
za tepla dobrá. Součásti s velmi tvrdou cementovou vrstvou a velkou pevností
v jádře.
14240 .3
.6
do 300
do 300
470 max. 740
690 až 830
K zušlechování, pro velké výkovky.
Na středně namáhané součásti, hřídele řetěz. kol, ojnice, nápravy.
14340 .6 do 300 588 785 až 932 K nitridování. Součásti s největší povrchovou tvrdostí.
14341 .7 do 250 715 930 až 1080 K zuššlechťování. Svařitelnost dobrá, vhodná k povrchovému kalení, čepy, hřídele, ššrouby.
15130 .6
.6
do 250
do 500
410
390
640 až 780
590 až 740
K zuššlechťování, pro velké výkovky, části strojů namáhané do 400oC, příruby, víka. Svařitelnost zaručená, podmíněná.
15142 .6
.7
.6
do 250
do 250
do 500
539
569
490
740 až 890
785 až 930
min. 686
K zuššlechťování, k povrchovému kalení,
pro velké výkovky. Velmi namáhané hřídele, části řízení apod.
15230 .6
.6
do 250
do 500
635
590
780 až 930
780 až 930
K zuššlechťování, k povrchovému kalení,
pro velké výkovky. Svařitelnost dobrá. Velmi namáhané součásti, hřídele, ojnice, ššrouby.
15241 .6
.6
do 250
do 500
588
539
785 až 932
735 až 830
K zuššlechťování, k povrchovému kalení. Součásti s vysokou pevností a tažžností, ozubená kola, hřídele kol.
15260 .6 do 300 590 785 až 980 K zuššlechťování. Velmi namáhané součásti, hřídele, čepy, poloosy, pístnice, ššrouby.
15320 .5 (6)
.6
.6
do 300
do 600
nad 600
560
540
490
690 až 880
690 až 830
640 až 780
Pro vyšššší teploty, žžáropevná pro velké výkovky, svařitelnost zaručená podmíněná. Odolná do teplot 560oC. Rotory, hřídele, běhouny, armatury.
15330 .6
.6
do 250
do 500
637
588
834 až 981
785 až 932
K zuššlechťování a nitridování pro velké výkovky, pro vyšššší teploty. Součásti
s velkou povrchovou pevností a houžževnatostí v jádře.
15341 .5
.5
.5
do 250
do 500
do 1000
475
470
440
785 až 980
785 až 980
735 až 940
Pro výkovky, s velkou vrubovou houžževnatostí, vhodná na hřebenové válce a velká ozubená kola.
16220 .4 do 250 500 740 až 1040 K cementování, velmi namáhané součásti s cementovaným povrchem a vyšššší pevností v jádře. Ozubená kola převodovek, namáhané čepy.
16221 .6
.6
do 300
do 1200
490
440
640 až 790
590 až 740
K zuššlechťování, svařitelnost zaručená podmíněná. Tepelně namáhané výkovky do teploty 300oC. Turbínové běhouny.
16240 .6
.6
.6
do 300
do 500
do 800
539
520
490
716 až 863
686 až 834
657 až 804
K zuššlechťování, pro velké výkovky. Namáhané součásti, u kterých se při střední pevnosti žžádají vyšššší plastické hodnoty.
16341 .8 do 300 1222 min. 1620 K zuššlechťování, na součásti s požžadovanou vysokou pevností.
16343 .6
.6
do 500
do 800
635
590
785 až 930
735 až 880
K zuššlechťování, pro velké výkovky, žžáropevné, náročné díly, turbínová kola, kloubové hřídele.
16420 .4 do 300 540 min. 780 K cementování, velmi namáhané strojní součásti s vysokou pevností a houžževnatostí v jádře.
16440 .6
.6
do 300
do 600
608
588
785 až 932
735 až 883
K zuššlechťování, pro velké výkovky. Velmi namáhané součásti s vysokou pevností. Hřídele pro velké výkovky
16540 .6
.7
do 700
do 500
685
735
835 až 980
885 až 1030
Výkovky pro vyšššší teploty a tlaky. Objemnější výkovky, hřídele, kliky.

 Stáhnout ve formátu PDF

Zaujala Vás naše nabídka?