Ocel ČSN 11416

Neušlechtilá, nízkouhlíková, nelegovaná ocel, pro vyšší teploty a žáropevná. Na součásti kotlů a tlakových nádob. Svařitelnost zaručená.

Vlastnosti

Mez kluzu ReH nebo Rp0,2 oceli 11 416 je dle normy minimálně 225 MPa, mez pevnosti Rm by se měla pohybovat v rozmezí 400 – 490 MPa. Tvrdost normou není dána.

Chemické složení dle normy

Prvek C Si Mn Cr Ni Cu Cr + Ni + Cu P S
Obsah
[hm. %]
min 0,5
max 0,2 0,35 0,3 0,3 0,3 0,7 0,04 0,04