Ocel ČSN 11600

Neušlechtilá konstrukční ocel obvyklé jakosti s vyšším obsahem uhlíku.

Vhodné použití

Vhodná na strojní součásti namáhané staticky i dynamicky, u nichž se nevyžaduje svařitelnost. Součásti vystavené velkému měrnému tlaku. Hřídele, osy, ozubená kola, řetězová kola, páky, čepy, pístnice, kolíky, podpěry, držátka, objímky, šrouby a matice, klíny, pera, kluzné kameny, ozubené hřebeny, kladky, spojky, segmenty a vložky axiálních ložisek, distanční kroužky, různé upínací elementy, tělesa fréz apod. Pásy a pruhy ke tvarování ohybem.


  • kování 1100 až 800 °C
  • normalizační žíhání 850 až 870 °C
  • žíhání na měkko 680 až 720 °C
  • kalení do vody 830 až 860 °C
  • kalení do oleje 840 až 870 °C
  • popouštění 560 až 670 °C